Üniversitemizde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans Mezunları İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılacaktır.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN
      A)- KONTENJANLAR
1-LisansMezun için Pedagojik Formasyon Sertifika Programında açılacak bölümlerin 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı kontenjanları.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mezunları
Kontenjan
Diğer Üniversite Mezunları
Kontenjan
Kimya
10
Kimya
5
Biyoloji
10
Biyoloji
5
Fizik
10
Fizik
5
Matematik
25
Matematik
20
İstatistik
10
İstatistik
5
Tarih
25
Tarih
20
Türk Dili ve Edebiyatı
25
Türk Dili ve Edebiyatı
20
Çağdaş Türk Lehçeleri
10
Çağdaş Türk Lehçeleri
5
Felsefe
(16 Kr Sosyoloji ve 16 Kr Psikoloji)
15
Felsefe
(16 Kr Sosyoloji ve 16 Kr Psikoloji)
10
Sosyoloji
(16 Kr Felsefe ve 16 Kr Psikoloji)
10
Sosyoloji
(16 Kr Felsefe ve 16 Kr Psikoloji)
5
Toplam
150
Toplam
100

 
B)- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ
1-Başvurular 13-15 Eylül 2010 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda, 15 Eylül 2010 günü mesai sonuna kadar evrakların ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, eksik evrakla müracaat halinde işleme konulmayacaktır.
2-Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kabul edilenlerin kayıtları 17 Eylül 2010 tarihinde Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunca yapılacaktır.
C)- KABUL ŞARTLARI
1-Müracaat edecek adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.03.2010 tarih ve 10678 sayılı yazıları gereği, mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.(Dörtlük sistem/yüzlük sistem dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
D-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a-Onaylı lisans diploma örneği
b-Onaylı not döküm belgesi. Adayın mezuniyet notunun en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması. (Dörtlük sistem/yüzlük sistem dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
c-T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  
E-KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Diploma ve mezuniyet belgesi onaylı fotokopisi.
2-Not dökümü onaylı fotokopisi.
3-T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-2 adet vesikalık fotoğraf.
5-Ücret dekontu.
F-ÜCRETLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kabul edilenlerden (1027) TL tutarındaki öğrenim ücreti, iki taksit halinde alınacaktır. İlk taksit tutarı (513,50) kayıt sırasında ikinci taksit Bahar Yarıyılı kayıt yenileme tarihlerinde Garanti Bankası Muğla Şubesindeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için açılan hesabına yatırılacaktır. Öğrenim Ücretleri ile ilgili olarak YÖK tarafından daha sonra yapılacak düzenlemeler öğrencinin ödeyeceği ücretlere yansıtılacaktır.
Not: Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kabul edilenlerin isimleri 16 Eylül 2010 tarihinde Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

Basın Halkla İlişkiler Birimi © 2011 Her Hakkı Saklıdır